logo FT-Transport Oy Ab


Syväkeräys
Hiekat ja sorat
Hyötykäyttökenttä
Projektit      

Åminneforsin hyötykäyttökenttä

FT-Transportin hyötykäyttökenttä sijaitsee entisen Pohjan kunnan Åminneforsin kylän entisellä kaatopaikalla.
FT hankki toimintansa lopettaneen kaatopaikan omistukseensa ja aloitti välittömästi alueen maisemointi- ja sulkutyöt vuonna 1998.
Kaatopaikan sulkeminen suoritettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen valvonnassa ja Suunnittelukeskus Oy:n (nykyinen Ramboll) laatiman
yleissuunnitelman mukaan. Kenttä muotoiltiin uudelleen, suojattiin paksuilla maamassoilla, varustettiin valumavesien suodatusaltaalla sekä
kaasunkeräys- ja tuuletusputkistolla vuosina 2000-2002.

Åminne
Åminne
Betonijätettä Åminneforsin kentällä               Kentän sijainti

Syksyllä 2005 kentän pohjoislaidalla asfaltoitiin vajaan hehtaarin alue ja tasoitettiin eteläinen kenttäalue. Syys-talvikaudella 2011-2012
rakennetaan lopulliseen tasoonsa kentän korkea eteläinen penkere. Siinä apuna käytetään kentälle vastaanotettua betoni- ja tiilijätettä,
jonka avulla korkea penger muuttuu lujaksi ja kestäväksi kenttätoimintojen alustaksi.

Kaatopaikan uumenissa olevien jätteiden päästöjä seurataan yksityiskohtaisen ohjelman mukaan. Säännöllisesti otettavat vesinäytteet
analysoidaan ja tulokset raportoidaan kaupungin ja ely-keskuksen viranomaisille.
Hyötykäyttökentälle voidaan ottaa luvanmukaisesti käsiteltäväksi ja uusiokäytettäväksi rakennusten purkujätettä kuten lautaa, parrua,
hirsiä ja muita puuaineksia. Lisäksi kentällä voidaan hyödyntää jatkokäyttöön betoni- ja sementtielementit sekä tiilet. Määrävälein tämä
jätejae murskataan ja toimitetaan rakennustyömaiden raaka-aineeksi.

Kaikki puhdas puuaines otetaan samoin käsiteltäväksi ja haketetaan polttolaitoksien käyttöön. Lisäksi kentällä valmistetaan pienessä
mittakaavassa puhtaasta mullasta, valmiskompostista ja turpeesta ravinnerikasta MegaMulta® -kasvualustaa.

Materiaalin toimituksista ja käsittelystä sovitaan FT-Transport Oy Ab:n toimiston kanssa
puh. +358 500 488533 .

Takaisin etusivulle