logo FT-Transport Oy Ab


Syväkeräys
Hiekat ja sorat
Hyötykäyttökenttä
Projektit      

Syväkeräysjärjestelmä

FT-Transport Oy Ab aloitti syväkeräysjärjestelmän markkinoinnin ja siihen liittyvien palvelujen kehittämisen 90-luvun alussa.
Järjestelmän toimittajaksi valittiin sen keksijä ja kehittäjä, kotimainen Molok. FT:n toimintakonseptiin kuului Molok-keräyssäiliöiden myynti, vuokraus ja tyhjennys.
Omana innovaationa alettiin toteuttaa jätteiden painoon perustuvaa laskutusta sekä tilastointia ja raportointia asiakkaille.
Monin paikoin asiakasta laskutettiin tuolloin, kuten paikoitellen vieläkin, jätteen noutokertojen perusteella.

Läntisen Uudenmaan alueella FT-Transport on ollut kautta vuosien suurin Molok-myyjä. Toimintaa on harjoitettu myös muualla Uudellamaalla, mm. pääkaupunkiseudulla.
Jätehuollon lainsäädännön ja alueorganisaation muutosten myötä syväkeräysastioille on tullut pysyvä asema jätehuollon kokonaisuudessa.
Jätehuollon organisointivastuu on siirtynyt kuntien omistamalle jätehuoltoyhtiölle Rosk´n Rollille.


FT-Transport jatkaa Molok-järjestemän myyntiä ja tarjoaa asiakkailleen jätteenkeräyksen kokonaispalvelun alusta loppuun saakka.
Molok-syväkeräysjärjestelmän myynnistä ja muista siihen liittyvistä kysymyksistä vastaa yhtiössä toimitusjohtaja Stig Monthèn, GSM 0500-488533.

Molok
Molok sopii hyvin erilaisiin käyttöympäristöihin. Keräysastiat ovat siistejä.

Moderneimmat soittavat itse tyhjentäjät paikalle.

Takaisin etusivulle